Tento internetový priestor je neformálna platforma, ktorá má ambíciu vytvárať sieť aktívnych geriatrov a sympatizantov geriatrie, zdieľať informácie o každodennej geriatrickej medicínskej praxi, informovať o procesoch rozvoja geriatrie na Slovensku a posilňovať spoluprácu s prierezovými medicínskymi odbormi.