Pracoviská ku dňu 1.5.2023:

Bratislavský samosprávny kraj

Klinika geriatrie LF SZU aUNB, ŠGN PB, Bratislava

Adresa: Krajinská 91, Bratislava 825 56
Prednosta kliniky: MUDr.Mikuš Peter, PhD. tel.: 0918 379 697, mikus@pb.unb.sk

Primár : MUDr.Rajnohová Eva. tel.: 0918 379 627, rajnohova@pb.unb.sk


I. Klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Adresa: Limbova 5, Bratislava 833 05

Prednosta kliniky: Doc. MUDr. Dúbrava Martin, CSc., tel.: +421/2 59545268, martin.dubrava@fmed.uniba.sk

Primár: MUDr. Jánošiová Jarmila, PhD., tel.: +421/2 5954 5229


II. Klinika geriatrie LF UK a UN MB, Bratislava

Adresa: Námestie SNP 10, Bratislava 814 65

Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Krčméry Silvester, CSc., tel.: +421/2 57887 631, skrcmery@milosrdni.sk

Primár: MUDr. Soláriková Klára, tel.: +421/2 57887 300


Geriatrické oddelenie , Nemocnica Malacky, Nemocničná a.s.

Adresa: Duklianských hrdinov 34, Malacky 901 22

Primár: MUDr. Michalíková Terézia, tel.: +421/34 28 29 700


Trnavský samosprávny kraj

Geriatrické oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava

Adresa: A. Žarnova 11, Trnava

Primár: MUDr. Vandorová Andrea, tel.: +421/33 5938 278


Geriatrické oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Sieť nemocníc Svet zdravia

Adresa: Hodská 373/38, Galanta 924 22

Primár: MUDr. Múčková Dana, tel.: +421/ 31 78 33 111


Nitriansky samosprávny kraj

Geriatrické oddelenie, Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Adresa: Kláštorská 134, Nitra 949 88

Primár: MUDr. Pavliková Danica, tel.: +421/ 37 6941 262


Geriatrické a doliečovacie oddelenie, FNsP Nové Zámky

Adresa: Slovenská 11A, Nové Zámky 940 34

Primár: MUDr. Hana Prusáková, tel.: +421/35 691 2244


Trenčiansky samosprávný kraj

Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých , FN Trenčín

Adresa: Legionárska 28, Trenčín 911 01

Primár: MUDr. Mikulová Stanislava, tel.: +421/32 6566 243, stanislava.mikulova@fntn.sk


Geriatrické oddelenie, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa: Nemocničná 2, Bojnice 972 01

Primár: MUDr. Drexlerová Ivana, tel.+ 421/ 46 511 23 21


Žilinský samosprávny kraj

Klinika vnútorného lekárstva – geriatrické oddelenie, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN Adresa: ul. gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok 034 26  

Primár: MUDr. Jablonský Jozef, tel: +421/ 44 438 2556

Prešovský samosprávny kraj

Geriatrické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

Adresa: Jána Hollého 5898/14, Prešov 081 81

Prednosta: Doc. MUDr. Novotný Rudolf, CSc., tel: +421/51 701 12 46, novotny.r@fnsppresov.sk

Primár: MUDr. Kasenčáková Jana, tel.: +421/51 701 14 78, kasencakova@fnsppresov.sk


Geriatrické oddelenie, NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Adresa: Ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Primár: MUDr. Branislav Predmerský, tel.: 0905 694 215, branislavpredmersky@nsp-bardejov.sk


Geriatrické oddelenie a doliečovacie, Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník a.s., Sieť nemocníc Svet zdravia

Adresa: MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Primár: MUDr. Pytliak Marek PhD., tel.: +421/ 910 382 563, marek.pytliak@svetzdravia.com


Geriatrické oddelenie, Nemocnica Poprad a.s.

Adresa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad

Primár: MUDr. Zajác Viktória, tel. +4211/52 71 25 111


Košický samosprávny kraj

Oddelenie gerontológie a geriatrie, Klinika UPJŠ, Univerzitná nemocnica Sv. Michala, a.s.

Adresa: Murgašová 1, 040 86 Košice

Prednosta: MUDr. Koval Štefan, Csc.,

Primár: MUDr. Mrázková Monika, tel.: +421/ 55 61 30 621, 55 61 30 623, e-mail: geriatricke@nsmas.sk


Oddelenie geriatrie, Klinika LF UPŠ, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o.

Adresa: Strojárenská 13, 040 01 Košice

Prednosta: Doc. MUDr. Schroner Zbynek PhD, tel.: +421/ 55 6824 350, schroner@gckosice.sk

Primár: MUDr. Matulayová Mária, tel.: +421/ 55 6824 523, matulayova@gckosice.sk


Geriatrické oddelenie a dlhodobo chorých, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. , Sieť nemocníc Svet zdravia

Adresa: Špitálska ul. 2, 071 01 Michalovce

Primár: MUDr. Tutková Zuzana, tel: +421/ 56 641 6886