Pracoviská

Pracoviská ku dňu 1.5.2023: Bratislavský samosprávny kraj Klinika geriatrie LF SZU aUNB, ŠGN PB, Bratislava Adresa: Krajinská 91, Bratislava 825 56Prednosta kliniky: MUDr.Mikuš Peter, PhD. tel.: 0918 379 697, mikus@pb.unb.sk…

Odborné pracovné skupiny

Hlavný odborník MZSR pre špecializačný odbor geriatria MUDr. Tatiana Leitmann Interná a geriatrická ambulancia, ŠNOP n.o., Bratislava Kontakt: leitmanntatiana@gmail.com tel.: mobil 0948 535 305 Krajskí odborníci MZSR pre špecializačný odbor…

Aktívni geriatri

Tento internetový priestor je neformálna platforma, ktorá má ambíciu vytvárať sieť aktívnych geriatrov a sympatizantov geriatrie, zdieľať informácie o každodennej geriatrickej medicínskej praxi, informovať o procesoch rozvoja geriatrie na Slovensku…

Geriatria na Slovensku

V roku 1967 vznikla pri Slovenskej internistickej spoločnosti Gerontologická sekcia, ktorá sa v roku 1970 osamostatnila ako Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (od roku 2006 je…