Členstvo

Adresa kam poslať tlačivo:
Slovenská lekárska spoločnosť

Cukrová 3, 813 22 Bratislava

tel.: +421 948 303 543

e-mail: spustova@sls.sk, clenska@sls.sk