Orgány

Najvyšší orgán: zhromaždenie členov SGerS Výbor SGerS: MUDr. Peter Mikus (prezident) MUDr. Jana Hoozová (viceprezidentka) MUDr. Nina Molnárová (vedecká sekretárka) MUDr. Eva Rajnohová (členka) MUDr. Jana Záhumenská (členka) Dozorná rada:…

Zápisnice

2024 Zápisnica 3.5.2024 Zápisnica 16.4.2024