Najvyšší orgán:  zhromaždenie členov SGerS

Výbor SGerS:      MUDr. Peter Mikus (prezident)
                              MUDr. Jana Hoozová (viceprezidentka)
                              MUDr. Nina Molnárová (vedecká sekretárka)
                              MUDr. Eva Rajnohová (členka)
                              MUDr. Jana Záhumenská (členka)

Dozorná rada:     MUDr. Tatiana Leitmann (predsedníčka)
                              MUDr. Martina Petrovská (členka)
                              MUdr. Ján Wohlfart (člen)

Funkčné obdobie: od 16.03.2024 do 15.03.2028