Geriatria na Slovensku

V roku 1967 vznikla pri Slovenskej internistickej spoločnosti Gerontologická sekcia, ktorá sa v roku 1970 osamostatnila ako Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (od roku 2006 je…