Pracoviská

Pracoviská ku dňu 1.5.2023: Bratislavský samosprávny kraj Klinika geriatrie LF SZU aUNB, ŠGN PB, Bratislava Adresa: Krajinská 91, Bratislava 825 56Prednosta kliniky: MUDr.Mikuš Peter, PhD. tel.: 0918 379 697, mikus@pb.unb.sk…