Odborné pracovné skupiny

Hlavný odborník MZSR pre špecializačný odbor geriatria MUDr. Tatiana Leitmann Interná a geriatrická ambulancia, ŠNOP n.o., Bratislava Kontakt: leitmanntatiana@gmail.com tel.: mobil 0948 535 305 Krajskí odborníci MZSR pre špecializačný odbor…