OCHRANA SÚKROMIA

Záleží nám na Vašom súkromí, preto Vám prinášame stručný prehľad našich všeobecných zásad pri spracovaní Vašich osobných údajov.

Zásady používania súborov cookie (EÚ)

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 1. mája 2022 a vzťahujú sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.

1. Úvod

Naša webová stránka, https://www.inet.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našich webových stránkach.

2. Čo sú cookies?

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so súbormi tejto webovej stránky a uložený vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

3. Čo sú skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je to webový maják?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webových stránok. Za týmto účelom sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. Cookies

5.1 Nevyhnutné cookies

Technické / funkčné cookies zaisťujú, že určité časti webových stránok fungujú správne a že vaše preferencie používateľov zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našich webových stránok opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestňovať bez vášho súhlasu.

5.2 Ostatné cookies

Štatistické cookies používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

6. Umiestnené cookies

Pozrite si stručný prehľad cookies, ktoré na našej webovej stránke používame.

TypNázovÚčelExspiráciaLink
TechnickéCookieLawSúhlas so spracovaním ostatných cookies.1 rok
FunkčnéGoogle MapsGoogle Maps používame na zobrazenie máp.okamžite
FunkčnéGoogle reCAPTCHAGoogle reCAPTCHA používame na prevencia spamu.6 mesiacov

7. Súhlas

Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s informáciou, že na našej stránke používame cookies. Akonáhle kliknete na „Súhlasím“, udelíte nám súhlas na ich používanie, tak ako je to popísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že naša webová stránka už nemusí správne fungovať.

7.1. Správa súhlasu

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby užívateľ mohol využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

aktívne

Ostatné cookies

Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

aktívne

ULOŽIŤ PREDVOĽBY

8. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme o tom od Vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

9. Povolenie / zakázanie a odstraňovanie súborov cookie

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, naša webová stránka nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

10. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám používania súborov cookie a tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 1. mája 2022.

Prevádzkovateľ

Na akom právnom základe spracúvate moje osobné údaje?

Ako každý prevádzkovateľ, aj my sme viazaní legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, a to spracúvanie na účely plnenia zmluvy, spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu.

Konkrétne na základe týchto zákonov: Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., Zákona cˇ. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti.

Aké osobné údaje o mne spracúvate?

Pre vyššie uvedené účely a na základe uvedený právnych základov, spracúvame vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Ako dlho spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, keď slovenská legislatíva stanovuje dlhšiu dobu archivácie (napríklad Zákon cˇ. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné), sú vaše údaje prenesené do zabezpečeného archívu. Pre účely ochrany našich oprávnených záujmov po ukončení zmluvného vzťahu, ostávajú vaše osobné údaje v našich zabezpečených informačných systémoch.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu ich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, dôvernosti a integrity.

Ako spracúvate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame s využitím interných elektronických systémov. Prijali sme všetky bezpečnostné technické, personálne a kontrolné, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.