Oznamy


Dňa 16.3.2024 sa uskutoční rokovanie Zhromaždenia členov SGerS a konferencia s názvom I. Kazuistiky v geriatrii organizované Slovenskou geriatrickou spoločnosťou. 

Program konferencie a registračný formulár v rubrike Konferencie >> Konferencie SGerS <


Dňa 12.12.2023 vznikla nová odborná spoločnosť pre geriatrov s názvom Slovenská geriatrická spoločnosť (organizačná zložka SLS). O ďalších krokoch budeme členov odbornej spoločnosti informovať.Na webe MZ SR  je zverejnený návrh novelizácie  OSN (Odboru geriatrie sa týka Program 24 – Interná medicína a Program 46 – Doliečovacia starostlivosť) https://health.gov.sk/?Siet-nemocnic

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti Odborné stanovisko Kategorizačnej komisie k zmenám a doplneniam vyhlášky č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti


Dňa 9.9.2023 sa uskutoční Valné zhromaždenie členov Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, v Bratislave na Zochovej ulici č. 5, od 11.00 do 15.00 hod., registrácia členov od 10.00 hod., bližšie informácie o polohe a parkovaní: www.meetingroomzochova.sk

O programe budú členovia SGGS informovaní kontaktným formulárom. 


Dňa 9.9.2023 sa v Bratislave uskutoční valné zhromaždenie členov SGGS so začiatkom o 11.00 hod. (registrácia od 10.00 hod.). Bližšie informáciu budú zverejnené na stránke a cestou kontaktného formuláru pre členov.


Výbor SGGS sa uskutoční dňa 16.6.2023 o 10.00 hod. v UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., Námestie SNP 10, Bratislava (miestnosť refektára)