Geriatria a ceny SLS

Gressnerovu medailu udeľuje Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť ako najvyššie vyznamenanie osobnostiam so zásluhami o rozvoj slovenskej gerontológie a geriatrie. Na rube medaily je logo odbornej spoločnosti. Vytvoril ju Milan…