Gressnerovu medailu udeľuje Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť ako najvyššie vyznamenanie osobnostiam so zásluhami o rozvoj slovenskej gerontológie a geriatrie. Na rube medaily je logo odbornej spoločnosti. Vytvoril ju Milan Lukáč, akad. sochár a maliar.

 

Virsíkova cena (Cena prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti) sa udeľuje za vynikajúce odborné a vedecké práce, najmä z oblasti pneumológie a ftizeológie, geriatrie a verejného zdravotníctva. Odovzdáva sa na odbornom a vedeckom podujatí, ktoré určí organizačná zložka SLS predkladajúca návrh.