Oznamy

Výbor SGGS sa uskutoční dňa 16.6.2023 o 10.00 hod. v UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., Námestie SNP 10, Bratislava (miestnosť refektára)