Výživa

Preskripčné karty Abott Fresenius Nutricia NUTRIAGEING Zdravé starnutie Vyživa a starnutie odborníci Vyživa a starnutie verejnosť

Oznamy

Výbor SGGS sa uskutoční dňa 16.6.2023 o 10.00 hod. v UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., Námestie SNP 10, Bratislava (miestnosť refektára)

Inkontinencia

inkontinencia.sk Inkokarta Molicare Inkokarta Seni Inkokarta Depend Inkokarta Tena Inkokarta AMD Inkokarta Abena

Nástroje

Beers list Barthelovej test ADL IADL MNA MOCA MOCA inštrukcie Morse Fall Scale Poruchy prehĺtania

Postupy

Štandartné postupy Hypodermoklýza Imobilita u geriatrických pacientov Komplexné geriatrické vyšetrenie Osteoporóza Predoperačné vyšetrenie Revízne pravidlá VŚZP Dôvera Union Usmernenia MZSR Inkontinencia Limity DOAK

Geriatria a ceny SLS

Gressnerovu medailu udeľuje Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť ako najvyššie vyznamenanie osobnostiam so zásluhami o rozvoj slovenskej gerontológie a geriatrie. Na rube medaily je logo odbornej spoločnosti. Vytvoril ju Milan…

Pracoviská

Pracoviská ku dňu 1.5.2023: Bratislavský samosprávny kraj Klinika geriatrie LF SZU aUNB, ŠGN PB, Bratislava Adresa: Krajinská 91, Bratislava 825 56Prednosta kliniky: MUDr.Mikuš Peter, PhD. tel.: 0918 379 697, mikus@pb.unb.sk…

Odborné pracovné skupiny

Hlavný odborník MZSR pre špecializačný odbor geriatria MUDr. Tatiana Leitmann Interná a geriatrická ambulancia, ŠNOP n.o., Bratislava Kontakt: leitmanntatiana@gmail.com tel.: mobil 0948 535 305 Krajskí odborníci MZSR pre špecializačný odbor…

Aktívni geriatri

Tento internetový priestor je neformálna platforma, ktorá má ambíciu vytvárať sieť aktívnych geriatrov a sympatizantov geriatrie, zdieľať informácie o každodennej geriatrickej medicínskej praxi, informovať o procesoch rozvoja geriatrie na Slovensku…